რედაქცია


ბლოგის რედაქტორები

მალხაზ ნაკაშიძე, პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თამარ გურჩიანი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გიორგი მირიანაშვილი, პროფესორი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი

თინათინ ერქვანია, ასოცირებული პროფესორი, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ეკა კაველიძე, ასოცირებული პროფესორი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი


 

Print Friendly, PDF & Email