რედაქცია/Editors


ბლოგის რედაქტორები

მალხაზ ნაკაშიძე, პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თამარ გურჩიანი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გიორგი მირიანაშვილი, პროფესორი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი

თინათინ ერქვანია, ასოცირებული პროფესორი, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ეკა კაველიძე, ასოცირებული პროფესორი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი


Blog Editors

Malkhaz Nakashidze, professor, Batumi Shota Rustaveli State University

Tamar Gurchiani, Associate Professor, Ilia State University

Giorgi Mirianashvili, professor, Grigol Robakidze University

Tinatin Erkvania, Associate Professor, Institute of Public Affairs

Eka Kavelidze, Associate Professor, New Vision University

Print Friendly, PDF & Email