“უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ” კანონის პროცედურული დარღვევების დეტალური ანალიზი

“უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ" კანონის პროცედურული დარღვევების დეტალური ანალიზი  კახა ურიადმყოფელი სამართლის დოქტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი შესავალი ე.წ. "გამჭვირვალობის (აგენტების) შესახებ" კანონი…

გივი ლუაშვილი, პრეზიდენტის იმპიჩმენტი და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს  გზა ფორმალიზმისკენ

პრეზიდენტის იმპიჩმენტი და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს  გზა ფორმალიზმისკენ გივი ლუაშვილი სამართლის დოქტორი (თსუ), ასოცირებული პროფესორი (სეუ), ადვოკატი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ქ. ვურცბურგი, ბავარია…

მაია კოპალეიშვილი, სავალდებულოა თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნა პრეზიდენტისთვისთვის სამომავლოდ?

სავალდებულოა თუ არა იმპიჩმენტის საკითხზე მიღებული საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნის გათვალისწინება საქართველოს პრეზიდენტისთვის სამომავლოდ საგარეო ურთიერთობებისას?   მაია კოპალეიშვილი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის…

ლევან ალაფიშვილი, შესაძლებელია თუ არა საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტი?

  შესაძლებელია თუ არა საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტი საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საგარეო პოლიტიკური ვექტორის ფარგლებში წარმართული ქმედებებისთვის  ლევან ალაფიშვილი აღმოსავლეთ ევროპის…